Vi säljer våra produkter på gården, lokalt till butiker, Reko-ringen, restauranger, förskolor, men också till några mindre grossister. Vi lägger ner mycket tid och engagemang att komma så nära slutkunden eller kocken som möjligt, vilket bidrar till att öka kunskapen och förståelsen kring det bio-dynamiska jordbruket.