Tillsammans med våra 8 medarbetare arbetar vi hård för att få detta att fungera.