Solmarka Gård har som långsiktig målsättning att i framtiden kunna förädla allt som produceras på gården och sälja det under varumärket Solmarka Gård.