Vi har 35 mjölkkor med horn av rasen svensk-rödbrokig, och ställer nu om successivt till Swiss Brown; en ras med en väldigt gynnsam mjölksammansättning för vidareförädling till tex ost. Målsättningen är att efter kornas flytt till den nya ladugården skall hela mjölkmängden förädlas i vårt lilla gårdsmejeri som drivs av Frank Mikosch. Idag förädlar vi ca 1/3 av vår mjölk till yoghurt,kvarg, camembert samt några sorters hårdostar