Vi är Botulf Bernhard och Ruth Doppstadt som arrenderar Solmarka Gård omfattande 65 ha åker, den totalt brukade arealen är på 123 ha åker och 20 ha naturbete samt 50 ha skog, allt brukas bio-dynamiskt.